Coşkun: 5’inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı


Coşkun: 5’inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı

Memur-Sen İl Bşk. İbrahim Coşkun, 5’inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladığını hatırlatarak,”Büyük Türkiye’den payımızı, Yeni Türkiye’den haklarımızı, Güçlü Türkiye’den payımıza düşen fırsat ve imkânları istiyoruz.”dedi.

Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:”Oransal zamla; devlet bütçesinde gerçekleşen dengelenmenin kamu görevlilerinin bütçesinde de gerçekleşmesini, taban aylığa zamla; kamu görevlileri arasındaki maaş makasının biraz daha küçülmesini, refah payıyla; maaş ve ücretleri kamu görevlilerinin üzerinden geçim derdi noktasında ferahlamasını, enflasyon farkıyla; olası sürprizlere karşı kamu görevlerinin maaş ve ücretlerinin enflasyona karşı koruma altına alınmasını istiyoruz. Toplu Sözleşme Masası, Emek Örgütleri Arasında Çatışma ve Sataşmaya Değil, Kamu Görevlilerinin Hakkını Almak Mücadelesinde Paylaşma ve Dayanışmaya Vesile Olmalı

Toplu sözleşme masasının misyonunun kamu görevlilerinin emeklerinin değerini artırmak  toplu pazarlık masasının hedefinin ise; “kamu görevlilerini sürdürülebilir adil refah düzeyine ulaştırmak, yasak ve engellerden kurtarmak, çalışma şartları noktasında saygın iş anlayışıyla buluşturmasıdır.

Biz inanıyoruz ki; emek örgütleri ve buradaki temsilcileri toplu pazarlık masası ve sürecini, örgütsel rekabet sahnesi ya da dekoru olarak görmek ve kullanmak hatasına düşmeyecektir. Masanın emek kesimi tarafındaki herkesin konumu, durumu, yetki ve sorumluluk eşiği, diğerlerinin reddetmesini hukuken imkânsız, fiilen gereksiz hale getirecek kadar açık ve sarihtir. Heyetimizde yer alan yetkili konfederasyon temsilcisi ile yetkili sendikaların temsilcilerinin hareket ve yetki alanlarının kapsamı da sınırı da bellidir.

Bu Masanın Gündemi Emektir

“Toplu pazarlık masası Kamu İşveren Heyeti açısından da, maaşları artırmanın, ücretleri iyileştirmenin, nimeti hakça bölüştürmenin, gelir dağılımında dengeyi ve adaleti tesis etmenin, gereksiz ve haksız yüklenen külfetlere son vermenin aracı olarak görülmelidir.Kamu İşveren Heyeti’nin Başkanı ve üyeleri de; emeğe hakkını teslim etmek, kamu görevlilerini ara rejim ve vesayet süreçlerinin ürettiği vehim ve yasaklardan azad etmek noktasında sorumluluk almakla mükelleftir. Kamu İşveren Heyeti hem kolektif irade olarak hem de tek tek her üyesi bakımından; ne cimri işveren ne de kurnaz tüccar mantalitesiyle sürece katkı sağlama hatasına kesinlikle düşmemelidir. Her birimizin ve her iki Heyetin kesinlikle hatırdan çıkarmaması gereken şudur ki; bu masanın gündemi emektir, bu masanın gündemi ekmektir. Toplu pazarlık, rakamların ve oranların hesaplanıp belirlendiği ekonomik işler ve matematik işlemler süreci değildir. Toplu pazarlık, insana ve emeğine verilen değerin belirlenip sisteme ve hayata aktarılmasının, medeniyet iradesi ve adalet terazisi zeminidir. Hem süreç hem de masa noktasında toplu pazarlığın; asli öznesinin insan, mutlak gayesinin adalet ve değişmez yönteminin taraflar arası eşitlik olduğunu unutulmamalıdır. Toplu sözleşme hakkının ve toplu pazarlık masasının; hem emeğin ederini ifade eden rakamları yükseltmeye, hem de emeği ve emek veren insanın değerini yüceltmeye matuf olduğu da hatırdan çıkarılmamalıdır.

Emeğin Hakkının Ekonomik Öngörülere Mahkûm ve Mecbur Bırakılmasını Doğru Bulmuyoruz

Küresel düzeyde gerçekleşen finansal sıkılaştırma politikaları, ülkelerin iç üretim partnerlerini korumaya dönük gümrük duvarı kararları, ekonomi ve mali enstrümanlarda yaygınlaşan yerelleşme pratikleri olumsuz birçok sonuç üretti. Bölgesel çatışmalar ve küresel düzen üzerinden yürütülen diplomatik çatışma zeminlerinin ürettiği siyasi ve ekonomik belirsizliklerin finans, ekonomi, üretim, ihracat ve ithalat verileri noktasında birçok ülkenin hedeflerine, tahminlerine yönelik etkilerini görüyor ve gözlüyoruz. Benzer şekilde Türkiye’de de özellikle 2018 yılına yönelik enflasyon ve işsizlik odaklı verilerin tahmin ve hedef noktasında kâğıda aktarılandan çok farklı gerçekleştiğini hep birlikte müşahede ettik. Maaşların enflasyona karşı korunması ile enflasyon farkı uygulamasıyla kamu maliyesini koruma seçeneği arasındaki gel-git üzerinden oluşan sosyal maliyeti de Kamu İşveren Heyetinin gördüğüne inanıyoruz. Emeğin hakkının ekonomik öngörülere mahkûm ve mecbur bırakılmasını doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz. Emeğin hakkı, alın terinin ederi bütün bunlardan bağımsız bir kurguyla ortaya konmak zorundadır.

Kamu Görevlileri Güvenceli Çalışmak İstiyor

Kamu görevlileri, kamu görevlisi sıfatı içinde kendilerine önem atfedilmesini engelleyen hatta kendilerini önemsiz gösterme verisine dönüştürülen unvanlarının, katsayılarının, ek ödeme ya da ek gösterge oran ve puanlarının değişmesini talep ve teklif ediyorlar. Aynı kurum içerisinde, aynı unvanlar arasında istihdam türüne dayandırılan bütün farklılıkların sistemden arındırılmasını istiyorlar. Maaşlarının ve ücretlerinin açlık-yoksulluk sınırı altında kalmamasını teklif ediyorlar. Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan 110 bine yakın arkadaşımız bu masadan hizmet sınıflarının GİH olarak değiştirilmesini, öğrenimlerine uygun sınıf değişikliği imkânlarının gerçekleşmesi kazanımı bekliyorlar. Bu kazanım mümkün ve gereklidir. Kamuda Sözleşmeliliğe Son Verilsin…

Kamu Görevlileri 3600 Ek Göstergeyle Buluşturulsun

“Kamuda sözleşmeliliğe ve mevcut sözleşmeli personelin de kadro hasretine son verilmesini istemek, devletin büyüklüğünü ve gücünü, milletin egemenliğini ve bağımsızlığını da güvenceye almaktır. Biz diyoruz ki; Kamudaki sözleşmeli personeli isteği doğrultusunda kadroyla geçirmelidir. Süreli-süresiz sözleşmeli şeklindeki ayırımı da, sözleşmeli personel statüsünde istihdam etme hatasını da sona erdirilmeli, bunun da ilk adımı bu masada atılmalı, kararı da bu dönemde verilmelidir. Ek gösterge konusunu toplu sözleşme masasında çözüme kavuşturalım, kamu personel sisteminde çok daha fazla unvanı ve kamu görevlisini 3600 ek göstergeyle buluşturalım istiyoruz. Bu masa ve süreç bunun için büyük fırsat, değerlendirmek ve ek gösterge sorununu kökünden bitirmek gerekir.”

Memur-Sen’in ve yetkili sendikaların parasal tutar karşılığı bulunan, mevcut mali ve sosyal haklarda artış, iyileştirme ve güncelleme öngören tekliflerinin her biri ya kanayan bir yaranın kapanmasına, ya bir adaletsizliğini son bulmasına ya da haklı bir talebin uygulamaya konulmasına aracılık edecektir. Kamu İşvereni ve siyasi iradenin bu gerçeği ıskalamayacağını, sahanın talebi olan ve toplu sözleşme teklifine dönüşen bu türden içeriklere olumlu cevap üretme hassasiyetle bakacağını umuyor ve bekliyoruz.”